17 thoughts on “Squipday 75

 1. Blikvangers in de mist

  aardgebonden
  zoekend
  naar eeuwig leven gevend zonlicht

  kronkelen ontelbare takken zich altijd omhoog
  richting de zich vaak verbergende regenboog

  in dichte nevels
  gehuld
  tot de vage schoonheid wordt belicht

  Gewoon een ongewoon prachtige foto, Liesbeth!
  Lenjef

Comments are closed.