De Maeslantkering is een machtige stormvloedkering bij Hoek van Holland

Maeslantkering

Als je opgroeit in Vlaardingen dan is de zee nooit ver en de Nieuwe Waterweg al helemaal niet. Dat dat water gevaarlijk is is niets nieuws in ons laag gelegen landje. Vroeger al werden boerderijen op terpen gebouwd en deden dijken hun werk. Dat water heeft in 53 al vele…